มัลติมีเดีย
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บางปู จ.ปัตตานี
30 พฤศจิกายน 544